Klimaforandringer og dommedagsprofetier

Dette indlæg vil komme til at handle om klimaforandringer, hvilket i den grad må siges at være et ‘hot topic’, der har opnået status som et af tidens mest presserende emner. Der er efter hånden opstået en vis konsensus blandt verdens førende klimaforskere om, at der bør ske noget drastisk, hvis vi skal kunne overkomme…

Continue Reading

Hvorfor lige Trump?

Hvorfor Trump? Det skulle jo komme før eller siden. Dette er mine personlige overvejelser omkring det amerikanske præsidentvalg 2016, hvor Trump gik hen og blev den 45. præsident i USA. Det er svært for mange medier og folk rundt om i verden at bevare roen og optimismen oven på det seneste valgresultat. Jeg har dog…

Continue Reading

Tilbageblik på Colombias væbnede konflikt: Har USA et medansvar?

I 2016 modtog den nuværende colombianske præsident, Juan Manuel Santos, Nobels fredspris for at have indgået en fredsaftale med den væbnede oprørsgruppe FARC. Selvom denne fredsaftale efterfølgende blev nedstemt ved en folkeafstemning, så er det skelsættende, at de to parter, regeringen og den største oprørsgruppe FARC, har indstillet deres indbyrdes kamphandlinger og indledt en våbenhvile…

Continue Reading

Fra småstat til krigernation

Danmark har siden afslutningen på Den Kolde Krig i 1989 ført en langt mere proaktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik. Hidtil har den danske krigsindsats været præget af begrænsninger og et lille handlerum, idet der har været en række forhold tilstede, der har sat meget snævre rammer for, hvad vi har kunnet foretage os rent internationalt, herunder…

Continue Reading

Analyse: Griberen i Rugen

Efterkrigstidens amerikanske samfund var præget af store sociale spændinger, der udsprang af ungdommens oprør mod samfundets autoriteter og mod den ældre, etablerede generations normer, værdier, idealer og levemåde. Samfundet oplevede stor velstand efter sejren over Nazi-Tyskland i 2. Verdenskrig, hvilket resulterede i nye udfoldeldelsesmuligheder og en fremherskende forbrugerisme. Det er i denne periode, at man…

Continue Reading

Ligestillingsdebatten

Debatten om ligestilling i Danmark er noget, der har fyldt meget i den offentlige debat i Danmark gennem de seneste år. Mette Deding, leder af SDI Campbell, foretog i 2009 en undersøgelse, der viste, at kvinder generelt arbejde mindre end mænd. Ifølge hende er forklaringen på dette, at det fortsat er kvinden, der må tilpasse…

Continue Reading

Metaforens magt

Vi danskere har som bekendt en stor forkærlighed til metaforer. Vi benytter dem ofte i daglig tale, fordi de er med til at gøre sproget mere billedligt og levende. Dette kommer ikke mindst til udtryk i medierne, hvor metaforerne er en del af journalisternes faste repertoire bl.a. i deres nyhedsformidling. Metaforen er nemlig et stærkt…

Continue Reading

Bag om bloggen

Om mig Jeg vil helst hemmeligholde min identitet for nu, da jeg ikke se, hvordan min person skulle have relevans for indholdet af denne blog. Jeg ser helst, at man fokuserer på indholdet frem for vedkommende, der har skrevet det, da nogen har svært ved at adskille de to. Om Leviathan Selve navnet på bloggen…

Continue Reading

Intervention vs. Suverænitet: R2P eller ‘a license to kill’?

Fukuyama eller Huntington? I 1992 udgav Francis Fukuyama sin kontroversielle bog ‘The End of History and The Last Man”. I denne bog argumenterer Fukuyama for, at fremtidens tilstand vil være præget af absolut fred og demokrati. Dermed hyldes demokratiet som den ultimative styreform og det højeste stadie i den menneskelige samfundsudvikling. Hans tese kom i…

Continue Reading

Kapitalismens legitimationskrise anno 2016

Dette første kapitel skal handle om kapitalismen, der må siges efter hånden at befinde sig i noget, der minder om en legitimationskrise. Særligt i kølvandet på Finanskrisen, der ofte bliver karakteriseret som den værste krise siden Den Store Depression i 1930’erne. Mange har givet deres bud på, hvad der egentlig var skyld i den økonomiske…

Continue Reading